مشخصات انحراف سنج مدل WLI-100


اندازه گیری انحراف گمانه ها قائم بین 30+ تا 30- درجه با دقت 0.01 درجه
اندازه گیری و تعیین جهت انحراف ( آزیموت گمانه )
محاسبه جابجایی ایجاد شده به سبب انحراف به سانتی متر
صفحه نمایش تمام لمسی ( TOUCHSCREEN )
رسم نمودار جابجایی در صفحه نمایش
مشاهده محاسبات اجمالی انحراف سنجی در سر گمانه و بدون نیاز به رایانه
انتقال اطلاعات به رایانه جهت رسم نمودار و همچنین ذخیره اطلاعات به صورت کد شده
شبیه سازی سه بعدی گمانه توسط نرم افزار مربوط در رایانه ( OPTIONAL )
قابلیت انحراف سنجی به مدت 15 الی 20 ساعت
ارتباط سنسور انحراف سنج با دستگاه اصلی به صورت بی سیم (WIRELESS) تا مسافت بیش از 300 متر زیر زمین
ذخیره اطلاعات بیش از 2000 گمانه 100 متری در فضای حافظه داخلی (قابلیت افزایش حافظه داخلی OPTIONAL )
اطلاعات بیشتر


بالا