مشخصات


اندازه گیری کمیت های فشار و دمای دوغاب سیمان تزریقی با دقت 0.001 و نمایش 0.1 روی صفحه نمایش ( LCD )
نمایش مدت زمان تزریق دوغاب سیمان در صفحه نمایش
قابلیت صفر کردن ( RESET ) خطای سیستم
انتقال اطلاعات به رایانه به صورت همزمان ( ONLINE ) جهت رسم نمودار و همچنین ذخیره اطلاعات
اطلاعات بیشتر


بالا