راه اندازی

لطفا برای راه اندازی هرچه راحت تر سیستم هر یک از مراحل زیر را با دقت خوانده و طبق دستورالعمل ادامه دهید. ​

مرحله اول قرار دادن سیم کارت:
سیم کارت مورد استفاده می بایست سایز استاندارد باشد. پس لطفا از قرار دادن هر سیم با ابعاد غیر استاندارد و پانچ شده و برش خورده جدا خود داری فرمایید. قراردادن سیم کارت هایی که پانچ لیزری شده اند و در قابل خود در حالت استاندارد هستن بلا مانع است. پس از اطمینان از سایز سیم کارت مطمئن شوید سیم کارت فاقد pin code باشد و سپس سیم کارت را مطابق شکل زیر در دستگاه قرار دهید.

مرحله دوم وصل کردن آنتن:
فیش آنتن دستگاه را به‌آرامی در قسمتی که روی دستگاه با ANT مشخص‌شده قرار دهید و به‌آرامی آن را پیچ کنید دقت کنید همین‌که آنتن تا انتها پیچ شود کافی است و اصلاً نیازی به فشار آوردن به سوکت دستگاه نمی‌باشد.

مرحله سوم وصل کردن برق دستگاه:
تغذیه سیستم‌های کنترل از راه دور پندورا یا به‌وسیله آداپتور و یا به‌وسیله کابل برق که همراه دستگاه هست تأمین می‌شود. کافی است کابل و یا آداپتور موردنظر را به برق‌زده و سپس فیش موردنظر را در سوکت برق تعبیه‌شده قرار دهید.