• اندازه گیری انحراف گمانه ها قائم بین 30+ تا 30- درجه با دقت 0.01 درجه 
  • اندازه گیری و تعیین جهت انحراف ( آزیموت گمانه )
  • محاسبه جابجایی ایجاد شده به سبب انحراف به سانتی متر
  • صفحه نمایش تمام لمسی ( TOUCHSCREEN )
  • رسم نمودار جابجایی در صفحه نمایش
  • مشاهده محاسبات اجمالی انحراف سنجی در سر گمانه و بدون نیاز به رایانه
  • انتقال اطلاعات به رایانه جهت رسم نمودار و همچنین ذخیره اطلاعات به صورت کد شده 
  • شبیه سازی سه بعدی گمانه توسط نرم افزار مربوط در رایانه ( OPTIONAL )
  • قابلیت انحراف سنجی به مدت 15 الی 20 ساعت 
  • ارتباط سنسور انحراف سنج با دستگاه اصلی به صورت بی سیم (WIRELESS) تا مسافت بیش از 300 متر زیر زمین
  • ذخیره اطلاعات بیش از 2000 گمانه 100 متری در فضای حافظه داخلی (قابلیت افزایش حافظه داخلی OPTIONAL )