• اندازه گیری کمیت های دبی لحظه ای ، دبی کل ، فشار و دمای دوغاب سیمان تزریق با دقت 0.001 و نمایش 0.1
  • رسم نمودار های دبی لحظه ای و فشار دوغاب تزریق به صورت جداگانه در صفحه نمایش ( LCD )
  • دارای نشانگر های جدا گانه برای هر کمیت
  • کالیبره سریع و آسان کمیت های دبی لحظه ای و فشار دوغاب تزریقی ( بدون نیاز به برنامه ای پیچیده )
  • قابلیت بازیابی تنظیمات اولیه ( RESET FACTORY )
  • انتقال اطلاعات به رایانه به صورت همزمان ( ONLINE ) جهت رسم نمودار و همچنین ذخیره اطلاعات
  • ذخیره 6 ضریب خاص و قابل برنامه ریزی ( تا 5 رقم اعشار ) برای درصد اختلات های خاص و متفاوت و تنظیم بسیار ساده ( توسط یک سلکتور که روی پنل اصلی